Yhteistyö eduskunnan kanssa

Tule­vat Tapahtumat

Men­neet Tapahtumat

Edus­kun­nan Nuor­ten Mie­len­ter­vey­den Tuki­ryh­män seminaari

16.2.2010 Edus­kun­nan kan­sa­lai­sin­fon auditorio

Mitä on kou­lu­kiusaa­mi­nen? Miten sii­hen puu­tu­taan? Miten sii­hen voi­tai­siin puut­tua tehokkaammin?

Powerpoint-esitykset: