Nuorisopsykiatrinen teko -palkinto

Hyvät Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen jäsenet!

Vielä ehtii tehdä ehdo­tuk­sen seu­raa­vasta vuo­den nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen teko -palkinnonsaajasta.

Laita oma ehdo­tuk­sesi yhdis­tyk­sen sih­tee­rille osoit­tee­seen sihteeri@nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org per­jan­tai­hin 24.1.2020 mennessä.