Liity jäseneksi

Täh­dellä (*) mer­ki­tyt ovat pakol­li­sia kenttiä.

Nimi*

Ammatti*

Mah­dol­li­nen lisä­kou­lu­tus

Osoite*

Toi­mi­paikka*

Puhe­lin­nu­mero työ

Puhe­lin­nu­mero koti*

Säh­kö­pos­tio­soite*

Haluan saada säh­kö­pos­tiini tie­toa Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen jär­jes­tä­mästä kou­lu­tuk­sesta?*

 Kyllä Ei

captcha
Tie­to­tur­vasi vuoksi kir­joita yllä näky­vät kir­jai­met tämän teks­tin ala­puo­lella ole­vaan laa­tik­koon (huo­mioi kir­jain­koko).

Jäsen­maksu on 25€/vuosi. Sen voi mak­saa yhdis­tyk­sen tilille: FI66 8000 1070 1206 48.