SNPY: Vieraiden ääniä

SNPY: Vieraiden ääniä

Teok­sen
nimi
Vie­rai­den ääniä: Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen
yhdis­tyk­sen 30-vuotisjuhlakirja
Teki­jät Irja Kan­ta­nen, Veikko Aalberg
Kus­tan­taja Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys, 2007
ISBN 952922866X, 9789529228669
Pituus 274 sivua
Hinta 20€ (jäse­nille), 25€ (ei-jäsen) + postituskulut

Tilaus­lo­make

Tilaan Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen 30-vuotisjuhlakirjan Vie­rai­den ääniä

 Olen jäsen (hinta 20€ + pos­ti­ku­lut) En ole jäsen (hinta 25€ + postikulut)

Tilaa­jan etu- ja suku­nimi*

Säh­kö­pos­tio­soite*

Puhe­lin­nu­mero*

Las­ku­tus­tie­dot*

Lisä­tie­toja

captcha
Tie­to­tur­vasi vuoksi kir­joita yllä näky­vät kir­jai­met tämän teks­tin ala­puo­lella ole­vaan laa­tik­koon (huo­mioi kir­jain­koko).