Outi Heiskanen: Sfinksin arvoitus

Nyt myyn­nissä tai­de­graa­fikko Outi Heis­ka­sen tau­luja ”Sfink­sin arvoi­tus” hin­taan 350€ (+mah­dol­li­set postikulut).

Tau­lut ovat Suo­men nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­nen yhdis­tys ry:n yksi­noi­keu­della tilaamia.

Outi Heis­ka­nen: Sfink­sin arvoi­tus 1999. Teok­sen koko: 30×25 (leveys (cm) x kor­keus (cm))

Tilaus­lo­make

Tilaan Outi Heis­ka­sen tau­lun Sfink­sin arvoi­tus hin­taan 350€ (+ pos­ti­ku­lut, mikäli toi­mi­tus postitse)

Tilaa­jan etu- ja suku­nimi*

Säh­kö­pos­tio­soite*

Puhe­lin­nu­mero*

Las­ku­tus­tie­dot*

Lisä­tie­toja

captcha
Tie­to­tur­vasi vuoksi kir­joita yllä näky­vät kir­jai­met tämän teks­tin ala­puo­lella ole­vaan laa­tik­koon (huo­mioi kir­jain­koko).