Ilmoittautuminen koulutuksiin

Tällä sivulla voit ilmoit­tau­tua Nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen jär­jes­tä­miin koulutuksiin

 

Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian päi­vät 15. – 16.4.2021
  1. Olenko yhdis­tyk­sen jäsen?*
  2. Osal­lis­tu­mis­tapa*
  3. Tar­vit­sen osallistumistodistuksen?*