Ilmoittautuminen koulutuksiin

Tällä sivulla voit ilmoit­tau­tua Nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen jär­jes­tä­miin koulutuksiin

40-vuotisjuhlaseminaari 10.11.2017 Helsinki

40-vuotisjuhlaseminaarin ilmoit­tau­tu­mi­nen on päät­ty­nyt, tila on täysi.