Ilmoittautuminen koulutuksiin

Tällä sivulla voit ilmoit­tau­tua Nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen jär­jes­tä­miin koulutuksiin.

Syk­syn 2021 kou­lu­tus­päi­vien ilmoit­tau­tu­mi­nen avau­tuu 31.5.2021.