Ilmoittautuminen koulutuksiin

Tällä sivulla voit ilmoit­tau­tua Nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen jär­jes­tä­miin koulutuksiin

40-vuotisjuhlaseminaari 10.11.2017 Helsinki

Ilmoit­taudu 40-vuotisjuhlaseminaariin tästä

Ilmoit­taudu 40-vuotisjuhlaseminaarin ilta­ti­lai­suu­teen tästä