Ilmoittautuminen koulutuksiin

Tällä sivulla voit ilmoit­tau­tua Nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen jär­jes­tä­miin koulutuksiin

 

BODY, DIGI ja SOME – psy­ko­te­ra­pian näkökulmasta

Kou­lu­tus­päi­vien ilmoit­tau­tu­mi­nen on sul­keu­tu­nut. Osal­lis­tu­mis­kiin­tiö on täynnä.