Apurahat

Yhdis­tys jakaa vuo­sit­tain jäse­nil­leen apu­ra­hoja, jotka on tar­koi­tettu nuo­ri­sop­sy­kiat­riaa sivua­vaan tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen ja matka-apurahoja kan­sain­vä­li­siin kongresseihin.

Ano­muk­sesta on käy­tävä ilmi apu­ra­han käyt­tö­tar­koi­tus, anot­tava summa, tutkimus- tai mat­ka­suun­ni­telma sekä mah­dol­li­nen muu rahoitus.

Ano­muk­set lähe­te­tään säh­köi­sen lomak­keen kautta, tai säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen apurahat(at)nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org 30.4. mennessä.

Säh­köi­nen apu­ra­ha­ha­ke­mus
Yhteys­tie­dot